Barns andlighet lyfts i biskopens fråga-svar-bok


Varför har prästen så konstiga kläder?
är en av frågorna i Mikael Mogrens nya bok, med samma namn. Biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren svarar på barns frågor och ställer i sin tur frågor till barnen. Dialogen blir en bok om barns andlighet och tankar.

–Det är så viktigt att tala om tro med barn liksom med alla människor, därför att det är en avgörande del av att vara människa. Det är en gnistrande, vibrerande, spännande värld som stängs om man inte får uttrycka eller inte tas på allvar.

Mikael Mogren har låtit barn runt om i hela Västerås stift ställa frågor om livet, döden och tron. Han svarar personligt om sin tro och möter upp barnens frågor genom att ställa frågor tillbaka.

–Barn är ofta rakare än vuxna. De bäddar inte in lika mycket. De vågar inte sällan vara allvarligare än vi vuxna…
Jesus säger att vuxna behöver bli som barn, säger Mikael Mogren.

Varför har prästen så konstiga kläder? är ett samarbete mellan förlaget Verbum och Svenska kyrkan i Västerås stift. Boken kan vara en hjälp för både barn och vuxna för att få ett språk för den vibrerande värld Mikael Mogren pratar om.

Här kan du köpa Varför har prästen så konstiga kläder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev