Barn och sorg

Barn och sorg

Vad svarar man på ett barns första fråga om döden? Som förälder, som barnledare, som fadder, som pedagog, som präst, som körledare, som diakon, som mormor eller farfar?
Hur fortsätter samtalet sedan?
Församlingsmedarbetare, bokhandlare och bibliotekarier vittnar om att barnböcker om sorg, förlust, saknad och tröst, hopp och läkning är något av det mest efterfrågade bland barnfamiljer. Här finns de tillsammans med läsning som ger dig som församlingsmedarbetare något att sätta i handen på sörjande föräldrar, något att ta hjälp av som utgångspunkt för samtal med dem och något att själv ta stöd emot när det behövs. Våra författare bidrar med erfarenheter från många olika miljöer och situationer – och alla påminner om hur viktigt det är att ta barns frågor och tankar på största allvar.