Barnets rättigheter

Lyssna till varje barn

Alla beslut i Svenska kyrkan ska föregås av barnkonsekvensanalys – det bestämde Kyrkomötet år 2012. Nu ska FN:s konvention om barnets rättigheter bli svensk lag. Men är de förändringarna så stora för en kyrka som alltid har haft evangeliernas ord om Jesus och barnen?
Verbum bad Lars H Gustafsson att skriva om varje barns mänskliga rättigheter i kyrkans sammanhang, och hans bok blir ett slags karta för det som händer här. Barnets bästa, barnets rätt att göra sin röst hörd, barnets rätt till andlig utveckling och barnets rätt till religionsfrihet är några av de teman han arbetar med. Livsnödvändig läsning för alla kyrkans beslutsfattare och också för de vuxna som fattar beslut i vardagen: anställda och ideella medarbetare, föräldrar och andra som möter barnet i församlingen. Barnen är ju inte bara kyrkans och världens framtid – de är i allra högsta grad närvarande nu!