Godly Play

Berätta så att Bibeln öppnas

Hur ska vi beskriva Godly Play? Det är en metod för att förmedla Bibeln till barn – men också mycket mer. Jerome Berryman är teolog och pastor och har också studerat och tillämpat Maria Montessoris pedagogik i många år, och Godly Play har spridit sig från hans hemland USA ut över världen med kurser, böcker, inspirationsmöten och nätverksarbete. På Verbum finns två böcker ur den stora Godly Play-utgivningen, båda utgivna i samarbete med Nätverket Godly Play Sverige.
Här hittar du bland annat många filmer med de olika berättelserna. Slå dig ner i ringen, lyssna och undra!