Föräldraskap

Varje barns viktiga vuxna

Många vuxna dyker upp i kyrkan tack vare sina barn. Det är barnen och deras glädjeämnen och behov som står i centrum – förstås. Ofta dyker frågorna om föräldraskapet upp mitt i allt det som händer runt barnet och i församlingens familjegrupper.
Men föräldrar kan upptäcka att de längtar efter mer: mer av andakten, mer av gemenskapen, mer av samtalet, mer av det liv som finns i en församling.
Hur tar vi emot dem? Både alldeles självklara idéer och några som förutsätter lite anpassning av materialen och formen finns samlade här.