Kyrkoåret

Kyrkoåret ger oss rytmen

Första söndagen i advent med ”Bereden väg för Herran”, ljus och körsång inleder både de intensiva veckor som leder fram till jul och kyrkans eget nya år, fullt av nåd och hopp för församlingens liv. För många av oss vuxna i kyrkan är barnen den nåden och det hoppet personifierat! All undervisning i kyrkan är egentligen dopundervisning, och allt som händer passar in i kyrkoårets hjul. Här hittar du många impulser att ta vara på helgdagar, årstider, teman, färger och berättelser.