Sjung tillsammans!

Sångerna bär oss

Vad vore Svenska kyrkan utan sin sångskatt? Att vi sjunger vår tro och teologi i psalmer, sånger och gudstjänstmusik har länge varit ett av våra kännetecken, och här läser du om musik som bär barn och vuxna och om böcker som kan ge nya perspektiv i arbetet med att bjuda in fler i musiken.